Webbutik

MENY

Inventeringsmetodik med undervattensvideokamera för studier av stormusslors förekomst och tätheter vid vägbroar

Dokumentbeteckning: 2012:138

Trafikverket sköter och underhåller många statliga broar som korsar vattendrag. Stormusslor är ofta viktiga indikatorer på god ekologisk status i vattendrag och sjöar. Denna studie är tänkt att bidra till förbättrade undersökningsmetoder via undervattensvideokamera för att fastställa om det finns stormusslor vid broar. Rapporten visar att metoden kan vara ett bra komplement till traditionella kartläggningar. Vid 11 av 18 broar som filmades i studien hittades stormusslor.

Artikelnr: TV17244