Webbutik

MENY

Inventeringsmanual för biologisk mångfald vid järnvägsstationer

Dokumentbeteckning: 2015:253

 

Manualen är en beskrivning av en översiktlig och uppföljningsbar metod för naturvärdesinventering av stationsområden. Metoden är utvecklad för att kunna användas för hela landets alla stationsområden.

Artikelnr: NP-TV2394

Manualen går igenom:

  • Hur järnvägsstationer väljs ut för att inventeras
  • Hur fältarbetet genomförs
  • Hur fältprotokoll används

Hur den slutliga datalagringen genomförs:

Den översiktliga naturvärdesinventeringen fångar bl.a upp Mark och vegetationstyper, Utpekade habitat, Klassning av hela stationsområdet, Vegetationskartering och Värdeelement.

Tillhörande bilagor till fältmanualen finns under Related Files nedan

  • Fältprotokoll
  • Artportalen inrapportering

    Genom att klicka på respektive fil laddas bilagan ned