Webbutik

MENY

Inventeringsmanual för biologisk mångfald vid järnvägsstationer

Dokumentbeteckning: 2015:253

 

Manualen är en beskrivning av en översiktlig och uppföljningsbar metod för naturvärdesinventering av stationsområden. Metoden är utvecklad för att kunna användas för hela landets alla stationsområden.

Artikelnr: NP-TV2394

Manualen går igenom:

 • Hur järnvägsstationer väljs ut för att inventeras

 • Hur fältarbetet genomförs

 • Hur fältprotokoll används

 • Hur den slutliga datalagringen genomförs

   

  Den översiktliga naturvärdesinventeringen fångar bl.a upp Mark och vegetationstyper, Utpekade habitat, Klassning av hela stationsområdet, Vegetationskartering och Värdeelement.

   

  Tillhörande bilagor till fältmanualen finns under Related Files nedan

 • Fältprotokoll

 • Artportalen inrapportering

   

  Genom att klicka på respektive fil laddas bilagan ned