Webbutik

MENY

Inventering och miljöövervakning av dagaktiva fjärilar (Lepidoptera)åren 2015 – 2017 i sydvästra Sverige utmed tre artrika vägkanter och en återställningsyta

Dokumentbeteckning: 2017:038

Uppföljande inventeringar av fjärilsfaunan visar på ett utmärkt sätt utvecklingen av naturvärdena, speciellt i ängsartade miljöer där förekomsten av fjärilar (antal arter och individer) avspeglar artrikedom och framförallt blomning av olika örter. Detta gäller också naturvärdena längs så kallade ”artrika vägkanter”. Genom att systematiskt följa antal och utbredning av dagfjärilar går det att utröna vilka faktorer som hotar och gynnar fjärilar, och vad som påverkar de miljöer som fjärilar är knutna till. Men fjärilsfaunan kan variera, exempelvis beroende på skift- ningar i väderlek från ett år till ett annat. Långa serier av uppföljningar är därför vik- tiga.

De i denna rapport presenterade inventeringarna har utförts på uppdrag av Trafik- verket under somrarna 2015, 2016 och 2017 med syftet att dokumentera och över- vaka dagfjärilsfaunan.
Artikelnr: TVD-13841