Webbutik

MENY

Inventering av värdefull flora och fauna utmed vägkanter på S549 vid Segerstad, Karlstads kommun

Dokumentbeteckning: 2012:209

Under Trafikverkets inventering av intressanta och artrika vägkantsmiljöer i Karlstads driftområde under 2010, noterades sträckan mellan Segerstad och Aspberg som en s.k artrik vägkant. Sträckan beskrevs som troligen insektsintressant med sandiga miljöer och en riklig ängsflora, på båda sidor vägen längs en sträcka på 5,7 km. Det stod emellertid klart redan 2010 att sträckan troligen inte höll samma kvaliteter över hela längden, utan att det troligen var ett kortare avsnitt som hade de högsta kvaliteterna. Då området blev aktuellt i ett dikningsärende 2012 tog Trafikverkets ekolog initiativ till att detaljinventera sträckan för att få en bättre bild av vilka arter som förekommer och om en kortare delsträcka kunde avgränsas som artrikt objekt.

Artikelnr: TV17332