Webbutik

MENY

Inventering av lavar, svampar, mossor, insekter och fladdermöss i Livereds alléer (väg O1978 och O2001)

Dokumentbeteckning: 2017:240

Naturcentrum AB har genomfört inventeringar av inventeringar av lavar, mossor, svampar, insekter och fladdermöss i en tredelad allé utmed vägarna O1978 och O2001 vid Livered, drygt 6 km väster om Gräfsnäs, Västra Götalands län. Inventeringarna genomfördes under totalt sex besök mellan maj och september 2017.
Artikelnr: TVD-12475