Webbutik

MENY

Inventering av konfliktpunkter mellan groddjur och vägar respektive uttrar och vägar i Region Mälardalen.

Dokumentbeteckning: 2002:167

Groddjur och uttrar är speciellt utsatta för trafiken. Om groddjurens vandringsstråk mellan land och lekdammen korsas av en väg löper de stor risk att bli överkörda. Uttern passerar ofta vägbroar vid vandring längs vattendrag. Rapporten redovisar en kunskapssammanställning kring åtgärder för att minska trafikdöden bland uttrar och groddjur samt resultatet av en inventering av konfliktpunkter mellan groddjur och vägar respektive uttrar och vägar. 27 konfliktpunkter med groddjur undersöktes. 75 broar/trummor inventerades.
Artikelnr: TV11496