Webbutik

MENY

Inventering av järnvägens kulturmiljö - metodik och manual

Dokumentbeteckning: 2017:214

Järnvägsmiljöer är en del av vår resandeupplevelse och en viktig del av vår historia och vårt gemensamma kulturarv. Vår hållbara utveckling av den moderna järnvägen innebär en förvaltning och utveckling av de kulturvärden som finns i miljöerna. En förutsättning för detta är att vi har bra kunskapsunderlag och att vi kan göra urval och prioriteringar på ett systematiskt sätt. I detta material finns en metodik för inventering och värdering av kulturvärden i järnvägsmiljöer. I materialet finns metodbeskrivningar och inventeringsmanualer samt ett antal hjälpverktyg t ex handböcker för järnvägens tekniska element, bebyggelse och utemiljöer. Här finns även en ramberättelse som inordnar järnvägen i ett historiskt sammanhang. I bilagorna finns också de metodstöd som behövs i form av inventeringsmallar mm.
Artikelnr: TVD-13002

 

Manualen går bland annat igenom: 

 • Kulturhistorisk bakgrund

 • Insamling

 • Värdering

 • Prioritering 

 

Tillhörande bilagor till Inventeringsmanualen lämnas ut på begäran. Kontakta Julia Litborn.

 • Bilaga 1 Nationell ramberättelse

 • Bilaga 2 Exempel specificerade ramberättelser, stångådalsbanan och Mittbanan

 • Bilaga 3 Handbok Teknik

 • Bilaga 4 Handbok Utemiljö

 • Bilaga 5 Handbok Bebyggelse

 • Bilaga 6 Grundmiljöer

 • Bilaga 7 Beskrivning av järnvägsmiljöernas funktionsområden

 • Bilaga 8 Lathund fält

 • Bilaga 9 Definitionslista, del 2 fält

 • Bilaga 11 Redovisningstabell övergripande inventering samt fördjupad inventering

 • Bilaga 12 Inventeringsblankett Övergripande inventering

 • Bilaga 13 Exempel på ifylld tabell Övergripande inventering, Mittbanan Östersund Bräcke

 • Bilaga 13 Exempel på ifylld tabell Övergripande inventering, Stångådalsbanan Hjulsbro Hultsfred

 • Bilaga 14 Inventeringsblankett Fördjupad inventering

 • Bilaga 15 Exempel på fördjupad inventering, Fagersta C

 • Bilaga 16 Exempel på värdering av järnvägsmiljöer enligt värdeskala

 • Bilaga 17 PM riktade miljöåtgärder, fysiska åtgärder, Frövi perrongtak 2016, exempel

 • Bilaga 18 PM riktade miljöåtgärder, fysiska åtgärder, röjning Kopparberg, exempel

 • Bilaga 19 PM dokumentation och rådgivning stenmurar, exempel

 • Bilaga 20 Utkast till inspiration och reflektionstexter kring järnvägsmiljöers kulturvärden

 • Bilaga 21 Tips litteratur och länkar

 • Instruktion foto Järnvägskultur