Webbutik

MENY

Inventering av dagaktiva fjärilar i artrika vägkanter utefter allmänna vägar i Västra Götalands län och Hallands län

Dokumentbeteckning: 2010:104

Blomrika vägkanter utgör en viktig födoresurs för insekter. Rapporten redovisar resultatet av en fjärilsinventering längs utpekade Artrika vägkanter i Region Väst. Resultatet visar att det finns en förhållandevis intressant förekomst av dagaktiva fjärilar i vägkanterna. Totalt noterades 34 olika arter, varav fyra rödlistade, vid inventeringen. Detta utgör en stor del av det totala antalet fjärilar och bastardsvärmare i den undersökta delen av landet.
Artikelnr: TV17234