Webbutik

MENY

Inventering av busshållplatser utmed väg 225 samt del av väg 540 och 542 i Nynäshamns och Botkyrka kommun

Dokumentbeteckning: 2014:143
(ÅVS)

Under arbetet med Åtgärdsvalsstudie – Väg 225 mellan väg 73 och Lövstalund i Nynäshamns och Botkyrka kommun har behov av att få en sammanhållen bild av sträckans busshållplatser uppkommit. I SLL Trafikförvaltningens stomnätsstrategi
föreslås en stombusslinje trafikera sträckan, vilket ytterligare aktualiserar behovet av att busshållplatserna utgör en god miljö för resenärer att uppehålla vid. Med hjälp av bedömningsmodellen ”Modell för bedömning av risk och otrygghet vid busshållplatser på landsbygd” (Trafikverket 2010) har busshållplatser utmed väg 225 samt del av väg 540 och 542 i Nynäshamns och Botkyrka kommun inventerats.

Se också:
Åtgärdsvalsstudie - Väg 225 mellan väg 73 och Lövstalund
Artikelnr: TV000212