Webbutik

MENY

Inventering av artrika vägkanter på Öland 2015

Dokumentbeteckning: 2019:069

Denna rapport visar resultat av inventering av artrika vägkanter på Öland under 2015 i förhållande till en tidigare inventering gjord 2009. Rapporten redogör även för rådande skötsel av Ölands vägkanter och en omarbetning av vägkantskötseln baserat på 2015 års vägkantsinventering.
Artikelnr: TVD-41475