Webbutik

MENY

Inventering av artrika vägkanter längs vägar i Valle härad, del 2: Öglunda – Björnasäter – Lerdala (O2751 och O2756)

Dokumentbeteckning: 2012:229

Landskapet i Valle härad är mycket speciellt med många sjöar i ett böljande landskap av kullar och åsar. Detta uppkom under slutet av istiden då stora isälvar skapade ett så kallat kamelandskap. Markerna runt Valle härad är dessutom unika i denna del av landet då de är rika på kalk. Detta ger en upphov till en annorlunda flora med för västra Sverige ovanliga
arter. Detta märks också på de många naturreservat som finns inom ett relativt litet område, hela sex reservat inom 1 100 hektar.

Artikelnr: TV17525