Webbutik

MENY

Inventering av artrika vägkanter längs vägar i Valle härad, del 1: Varnhem – Eggby – Öglunda (O2749, O2750, O2751)

Dokumentbeteckning: 2012:128

I Valleområdet pekades ett par Artrika vägkanter ut på 1990-talet. För att bättra på kunskapsunderlaget beställdes en fördjupad florainventering 2011. Större delen av vägkanterna längs väg O2749, O2750 och delar av O2751 i driftområde Skara visade sig vara särskilt värdefulla och ett flertal rödlistade och sällsynta arter hittades vid inventeringen.
Artikelnr: TV17207