Webbutik

MENY

Internationellt perspektiv

Dokumentbeteckning: 2009:99

Denna underlagsrapport ger en översikt över viktiga förutsättningar och planerade förändringar i vår internationella omvärld, som har betydelse för det svenska transportsystemets utveckling . Tonvikten ligger på förhållanden vid Sveriges gränser mot Norge, Danmark, Finland och i EU.

Artikelnr: TV16287