Webbutik

MENY

Internationella faktorer som påverkar det svenska transportsystemet

Dokumentbeteckning: 2012:116

Europeiska Kommissionen har de senaste åren förberett revidering av sina viktiga transportunderlag. Denna rapport behandlar TEN – T revideringen, EU:s vitbok, Ett prioriterat nät för gods, Baltic Transport Outlook, norden samt jämförelseländerna. Internationella frågor behandlas även i andra delprojekt.
Artikelnr: TV17226