Webbutik

MENY

Interaktionen mellan däck och vägbana - rullmotstånd, buller, vägslitage och slitagepartiklar

Dokumentbeteckning: 2020:155

Denna rapport är en kort sammanfattning av Joacim Lundbergs och Tiago Vieiras doktorandprojekt. Projektet har syftat till att öka kunskapen och förståelsen kring nuvarande miljöproblem med ursprung från interaktionen mellan vägbanan och däck gällande buller, rullmotstånd, vägslitage, slitagepartiklar och vägdamm. Syftet har även varit att försöka få ett helhetsgrepp, eller holistiskt grepp, om hur dessa områden påverkar varandra. Detta för att börja arbetet med att kunna ställa funktionskrav på svenska vägar gällande miljökrav, vilket i sin tur påverkar upphandlingsprocessen och kvalitetskontroll.
Artikelnr: TVD-65649