Webbutik

MENY

Integrering av handel i städer - metoder, strategier och exempel

Dokumentbeteckning: 2011:050

Integrering av handel och handelsetableringar i städer hänger samman med den av många kommuner önskade utvecklingen av funktionsblandade och attraktiva städer.
Utvecklingsprojektet har haft kontakt med såväl handel som kommuner.
Rapporten ska med lokal tillämpning i Örebro och med exempel från andra integreringsfall inspirera aktörer inom stadsutveckling med bl.a.
fastighetsägare och trafik- och bebyggelseplanerare att arbeta med enkla verktyg vid samma bord.

Artikelnr: TV16950