Webbutik

MENY

Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision

Dokumentbeteckning: 2007:62

Inom Pilotprojekt kommunal reserevision har Vägverket och Orust kommun arbetat för bättre kommunala tjänsteresor. I rapporten redovisas vad som föreslagits, utförts, vilka effekter som uppnåtts samt potentiella effekter av återstående insatser. Tack vare logistik i hemtjänsten har körsträckorna minskat med 27 % och 5000 årsarbetstimmar frigjorts. Potentialerna bedöms vara 1,4 miljoner i sänkta fordonskostnader och frigjord tid inom omsorgsverksamheten värd ca 5 miljoner kronor.

Artikelnr: TV14210