Webbutik

MENY

Insatser i Marks kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision

Dokumentbeteckning: 2007:63,

Inom Pilotprojekt kommunal reserevision har Vägverket och Marks kommun arbetat för bättre kommunala tjänsteresor. I rapporten redovisas vad som föreslagits, utförts och vilka effekterna förväntas bli. Mark har i mycket liten grad arbetat med projektets rekommendationer. Med rätt åtgärder kan kommunen minska körsträckorna med 22 % och koldioxidutsläppen med 40 %. Potentialerna bedöms vara 2,5 miljoner i sänkta fordonskostnader och frigjord tid inom omsorgsverksamheten värd ca 8 miljoner kronor.

Artikelnr: TV14211