Webbutik

MENY

Inlandsbanans funktion i transportsystemet - rapport

Dokumentbeteckning: 2020:121 

Trafikverket har genomfört en utredning av Inlandsbanan med betoning på dess framtida funktion i transportsystemet. Inlandsbanan är en av de utpekade brister i transportsystemet som regeringen uppdragit åt Trafikverket att utreda vidare inför en kommande planrevidering. Den drygt åttio år gamla Inlandsbanan är en del av det svenska transportsystemet, och omfattar mer än 1 000 trafikerade spårkilometer genom svenska landsbygder. Befolkningsunderlag och näringsstruktur längs banan skapar olika förutsättningar och behov när det gäller Inlandsbanans funktion i transportsystemet. Det finns därför inte en funktion som kan tillskrivas hela banan, utan flera. I dag har banan framförallt en kapillär funktion för skogsindustrin, mellan virkesterminaler längs banan och processindustrier i Dalarna och vid kusten. För turism- och upplevelseindustrin fyller banan en funktion under högsäsong, medan den för vardagsresande erbjuder dagliga förbindelser på det södra omloppet mellan Mora och Östersund stora delar av året. Det är i huvudsak på denna sträcka som både gods- och persontrafik bedrivs. Längs det norra omloppet, mellan Östersund och Gällivare, finns i dag endast högsäsongsbetonad persontrafik. Utifrån dessa befintliga funktioner bedömer vi banans brister som små till måttliga från ett transportsystemperspektiv.
Artikelnr: TVD-62769