Webbutik

MENY

Infrastrukturrelaterade skyddsavstånd

Dokumentbeteckning: 2010:088

Denna studie av infrastrukturrelaterade skyddsavstånd belyser avståndets betydelse, funktion och hantering i den fysiska planeringen. De skyddsavstånd som har studerats är relaterade till hälsa och säkerhet och är väg- och järnvägsrelaterade.

Artikelnr: TV16741