Webbutik

MENY

Infrastruktur för snabbladdning längs större vägar- ett regeringsuppdrag

Dokumentbeteckning: 2018:172

Trafikverket har fått ett uppdrag av regeringen om att göra en översyn av hur bristen på laddinfrastruktur längs större vägar kan avhjälpas. I uppdraget ingår att:
• bedöma hur behovet av laddinfrastruktur längs de större vägarna förväntas utvecklas,
• analysera vilka nyttor, kostnader och andra konsekvenser en utbyggnad av snabbladdare längre större vägar är förknippad med,
• analysera möjliga affärsmodeller som kan främja tillräcklig utbyggnad.
Artikelnr: TVD-23581