Webbutik

MENY

Information och råd vid kommunal detaljplanering - när statlig anläggning kan påverkas

Dokumentbeteckning: 100942

Många detaljplaner påverkar och/eller påverkas av statliga anläggningar som Trafikverket ansvarar för. Det kan till exempel röra sig om den trafik som detaljplanen beräknas alstra, eller buller från befintliga statliga anläggningar. Denna påverkan, i båda riktningar kan kräva åtgärder i eller vid statens anläggningar för att en detaljplan ska kunna genomföras. Om det krävs åtgärder som berör en statlig anläggning ska kommunen och Trafikverket träffa ett avtal om hur åtgärderna ska hanteras. Genom att ta kontakt med Trafikverket redan i inledningen av detaljplanearbetet kan kommunen få kunskap om förutsättningarna för det fortsatta planarbetet. Det handlar exempelvis om vad kommunen behöver utreda när det gäller påverkan på, eller påverkan av, statlig väg eller järnväg. Kommunen kan också få råd om vad som kan göras för att minska påverkan.
Artikelnr: TVD-37559