Webbutik

MENY

Infodring – en helhetsbedömning

Dokumentbeteckning: 2020:272

Det finns idag en brist på kunskap inom Trafikverket gällande användandet av platshärdade flexibla foder (infodring) som renoveringsmetod av trummor. Infodringsprodukter innehåller farliga ämnen som på sikt ska fasas ut och det finns även en stor andel trummor som är direkt olämpliga att infodra då de utgör vandringshinder eller är underdimensionerade.

Trafikverket har med denna rapport tagit ett steg mot ett mer korrekt och konsekvent användande av infodringsprodukter. Resultatet från rapporten kommer att användas som beslutsunderlag vid kommande uppdateringar av kravdokument, arbetsbeskrivningar och upphandlingsunderlag.
Artikelnr: TVD-68835