Webbutik

MENY

Inför åtgärdsplaneringen 2010 - 2020

Dokumentbeteckning: 2008:115

Redovisning av regeringens uppdrag om inledande av åtgärdsplanering för infrastrukturåtgärder perioden 2010 - 2020 redovisas i denna publikation som innehåller; missiv, skrivelse och ett antal bilagor. Vägverket, Banverket, Luftfartsstyrelsen och Sjöfartsverket.

Artikelnr: TV15995