Webbutik

MENY

Inducerad trafikefterfrågan i dagens modeller för planering av och beslut om infrastruktur – etapp 3 i forskningsprojekt om inducerad trafik

Dokumentbeteckning: 2011:052

Huvudsyftet med föreliggande rapport och delredovisning av etapp III är att ge en beskrivning av hur inducerad trafik hanteras i dagens modeller och både för effekter på kort och lång sikt. Etappen syftar till att föreslå förbättringar för där så krävs för modellsystem och metoder så att de på ett tillräckligt sätt beaktar inducerad trafik och se till att effekterna tas med i trafikprognoser och samhällsekonomiska kalkyler.
Lagerstatus: Ej i lager
Artikelnr: TV16980