Webbutik

MENY

Index över nya bilars klimatpåverkan 2010 i riket, länen och kommunerna

Dokumentbeteckning: 2011:081

Index över nya bilars klimatpåverkan 2010 i riket länen och kommunerna
inkl. nyregistrerade, kommunägda fordon och dess klimatpåverkan.
Rapporten är resultatet av ett samarbete mellan Trafikverket,
Naturvårdsverket och Konsumentverket. Syftet är att belysa svenskarnasköp av nya bilar och vilken klimatpåverkan dessa bilar medför.

Artikelnr: TV16990