Webbutik

MENY

Improvement Districts i Sverige?

Dokumentbeteckning: 2010:086

Denna rapport är en utvidgad version av projektets första rapport ”BIDs i Sverige Internationella erfarenheter av ´Business Improvement Districts´”(Edlund & Westin, 2009). Här utvecklas främst de delar som handlar om internationella erfarenheter samt i viss mån även slutsatser och sammanfattande diskussioner. Detta har varit möjligt eftersom projektet genomförde en konferens med internationella forskare och praktiker hösten 2009. Rapporten kan därmed presentera fler analyser och diskussioner om BID.

Artikelnr: TV16742