Webbutik

MENY

Identifiering och beskrivning av risker – metodik i vägplanerings-processen

Dokumentbeteckning: 2000:90

Som ett led i utvecklingen riskhanteringen inom Vägverket har Vägverkets olika beslutsprocesser gåtts igenom. Fokus för utredningen har varit olyckor med stora konsekvenser, främst med avseende på person- och miljöskador, och på hur dessa risker hanteras i vägplaneringsprocessen. Mot bakgrund av önskemål om standardiserade arbetssätt vid hantering av risker har förslag till metod för identifiering och beskrivning av risker i de olika planeringsskedena utarbetats. Resultatet av arbetet , som presenterats vid seminarium i februari 1999, är sammanställt i denna rapport.  Vägverket har sedan 2003 etablerat ett ramverk för riskhantering av verksamheten. Erfarenheterna från MIR har beaktats i det arbetet.

Artikelnr: TV11248