Webbutik

MENY

Idéstudie Södra Bohusbanan

Dokumentbeteckning: 2012:047

Södra Bohusbanan, mellan Göteborg och Uddevalla, är en enkelspårig bana som trafikeras med både person- och godståg. Kapaciteten är tidvis fullt utnyttjad. Trafiken och det regionala resandet har ökat kraftigt de senaste åren.
I denna idéstudie presenteras förslag för en framtida utveckling av Södra Bohusbanan, som utgår i från uppsatta mål formulerade på såväl nationell, regional, som lokal nivå.
Artikelnr: TV17093