Webbutik

MENY

Hydraulisk dimensionering

Dokumentbeteckning: 1990:11

Skriften redovisar metoder för beräkning av de mer vanligen förekommande fallen. Vid situationer som ligger utanför de i skriften angivna samt i de fall då krav på särskilt hög noggrannhet föreligger, bör vattenföringsuppgifter inhämtas från SMHI. Detta bör även ske om uppgifterna skall ingå i ansökan till vattendom, där dessa uppgifter är av väsentlig betydelse.

Ersatt av "VVMB 310 - Hydraulisk dimensionering" (publikation 2008:61)

 

Artikelnr: TV16510