Webbutik

MENY

Hur uppkommer olyckor på olika vägytetillstånd?

Dokumentbeteckning: 2004:75

Först anges vad som är säkra iakttagelser om hur en sämre vägyta påverkar risker. Sen formuleras en första förklaring till det man iakttagit. Genom preciseringar ska denna första förklaring sedan förbättras i enlighet med Karl Poppers kunskapsteori.
Artikelnr: TV11787