Webbutik

MENY

Hur klarar vägtransportsystemet ett klimat i förändring

Dokumentbeteckning: 2000:99

När Vägverket och SMHI:s klimatforskningsprogram SWECLIM gemensamt arrangerade ett seminarium om hur vägtransportsystemet klarar ett klimat i förändring fokuserades intresset framför allt på tre områden:
- Förväntade förändringar i klimatet de närmaste 50-100 åren.
- Vad väghållare kan göra för att anpassa vägnät, drift och underhåll till framtida klimat.
- Vad vi alla kan göra för att minska trafikens utsläpp av växthusgaser.
Artikelnr: TV11254