Webbutik

MENY

Hur kan trängselskatten förändras i Stockholmsregionen?

Dokumentbeteckning: 2017:105

Underlag till Sverigeförhandlingen, sammanfattning av arbetsmaterial.

Trafikverket har på uppdrag av Sverigeförhandlingen utrett olika förändringar av trängselskattesystemet i Stockholms län. Ett flertal olika förändringar har studerats och bedömts utifrån dess trafikstyrande effekter. Det har även gjorts beräkningar av hur intäkterna från trängselskatt skulle förändras, samt hur de studerade förändringarna påverkar varandra.
Artikelnr: TVD-12318