Webbutik

MENY

Hulromsundersøkelser med georadar

Dokumentbeteckning: 2018:078

Georadarsundersøkelser på rullebane. Del av FoU prosjekt “Infrastructure i 3D” i samarbeid mellom Innovasjon Norge, Trafikverket og TerraTec, Rapport 4B

Part of the R&D project “Infrastructure in 3D” in cooperation between Innovation Norge, Trafikverket and TerraTec, Report 4B
Artikelnr: TVD-17750