Webbutik

MENY

Horisontella samarbeten för ökad transporteffektivitet

Dokumentbeteckning: 2018:036

En stor del av dagens godstransporter sker med lastbilar, båtar och tåg som inte utnyttjas fullt ut. Om lastbärare kunde utnyttjas mer effektivt skulle stora vinster kunna göras i form av reducerad miljöpåverkan och kostnad samt frigörande av kapacitet i transportsystemet. Det diskuteras därför alltmer att transportköpare genom samverkan skulle kunna fylla respektive transport på ett bättre sätt; horisontellt samarbete. Detta samarbete är dock inte helt naturligt eftersom det kan vara konkurrenter som behöver samarbeta och det finns en hel del hinder som kan behöva övervinnas, så som exempelvis tekniska utmaningar, konkurrenslagstiftning, kommersiella förutsättningar och affärsmodeller.
Artikelnr: TVD-13324

Horisontella samarbeten innebär att företag på samma nivå i försörjningskedjan samarbetar. Horisontella samarbeten har varit kärnan i det EU-finansierade CO3-projektet (Collaboration Concepts for Co-modality), vars syfte var att utveckla, professionalisera samt sprida information om affärsstrategi i logistiksamarbeten i Europa. Projektet CLOSER Starfish var ett första försök att sprida dessa tankar även i Sverige genom ett
forskningsprojekt som undersökte möjligheter för horisontella samarbeten med avseende på godstransporter på väg i Sverige.

 

FOI-projekt finansierat av Trafikverket, CLOSER, SSAB, ICA och Hector Rail
Författare: Niklas Arvidsson, RISE