Webbutik

MENY

Horisontella samarbeten för ökad fyllnadsgrad och transporteffektivitet med stöd av datadelning

Dokumentbeteckning: 2020:150

I juni 2018 presenterade regeringen en nationell godstransportstrategi och i anslutning till den ett antal regeringsuppdrag. Trafikverket fick regeringsuppdraget Utarbeta förslag om horisontella samarbeten och öppna data för ökad fyllnadsgrad, som löper under hela den beslutade planperioden 2018–2029. Syftet är att i dialog med berörda aktörer utarbeta förslag på system för informationsutbyte och öppna data för horisontell samordning, samt ökad transporteffektivitet och minskad miljöpåverkan genom ökad fyllnadsgrad. Trafikverket och CLOSER inledde ett samarbete i oktober 2019 för att genomföra en förstudie om att utveckla ett arbetsupplägg för hur horisontell samordning skulle kunna åstadkommas. Förstudien genomfördes från november 2019 till juni 2020 och har resulterat i denna rapport. Förstudien har bestått av följande delar:

• Kunskapssammanställning

• Förslag till framtida arbete med regeringsuppdraget

• Förslag till forskning och utveckling

Artikelnr: TVD-64608