Webbutik

MENY

Hjulskador

Dokumentbeteckning: 100666

Hjulskador är något som drabbar järnvägen framförallt under hösten och vintern. Följden av en hjulskada orsakar ofta störningar i trafiken. Detta medför påfrestningar och kostnader för såväl trafikutövare, godskunder, resenärer, underhållsentreprenörer som Trafikverket.

Artikelnr: TV17610