Webbutik

MENY

Helkroppsvibrationer vid färd på ojämna vägar

Dokumentbeteckning: 2000:31

Syftet var att studera risker med färdvibrationer. Försökssträckornas skick varierade från mycket jämnt till mycket ojämnt. Mätningarna omfattade helkroppsvibrationer, dels mätt på bår i olika ambulansbilar och med olika fart, dels mätt på durk och på sits i olika lastbilar. Vibrationerna beror av tre faktorer; vägbanans ojämnheter, fordonets egenskaper och förarbeteendet (inklusive valet av hastighet). Resultaten stöder uppfattningen att inom rimliga variationer spelar vägbanans jämnhet avsevärt större betydelse än de andra faktorerna.

Artikelnr: TV11212