Webbutik

MENY

Hastighetsundersökningen 2012 - teknisk rapport

Dokumentbeteckning: 2013:148

Att mäta och följa upp fordonshastigheter är en viktig del i arbetet för att reducera antalet dödade och skadade i vägtrafiken. Detta är det främsta syftet med hastighetsundersökningen som genomfördes första gången 1996 och som sedan har genomfördes årligen fram t.o.m. 2004. Efter ett längre uppehåll återupptogs mätningarna år 2012.

Artikelnr: TV17602