Webbutik

MENY

Hastighetsundersökningen 2016 - teknisk rapport

Dokumentbeteckning: 2017:068

Under 2016 har Trafikverket genomfört den andra av tre nationella mätningar av fordonshastigheter på statligt vägnät som planeras under perioden 2010 – 2020. Den första genomfördes 2012 och dessförinnan genomfördes hastighetsundersökningar enligt samma upplägg på statligt vägnät årligen under perioden 1996 till och med 2004. Under 1996 - 2003 genomfördes också en motsvarande årlig undersökning på icke-statligt tätortsvägnät. I denna rapport presenteras den metodik som användes i Hastighetsundersökningen 2016. Resultaten från undersökningen presenteras i en separat rapport.
Artikelnr: TV3958