Webbutik

MENY

Hastighetsundersökningen 2012 - regionala skattningar

Dokumentbeteckning: 2013:098

I denna rapport redovisas ytterligare resultat från hastighetsundersökningen 2012 utöver de riksskattningar som finns i huvudrapporten. Regionala skattningar samt skattningar för olika vägtyper och vägkategorier redovisas. I huvudrapporten finns en beskrivning av hur undersökningen genomförts.

Artikelnr: TV17550