Webbutik

MENY

Hastighetsundersökningen 2012

Dokumentbeteckning: 2013:002

Trafikverket genomförde den 21 maj - 30 september 2012 en undersökning av fordonshastigheter på de statliga vägarna. Den genomfördes i ett slumpmässigt urval av mätplatser, vilket innebär att resultaten kan generaliseras till hela det undersökta vägnätet och felmarginaler kan beräknas.

Artikelnr: TV17403