Webbutik

MENY

Hastighetsundersökning mc 2013 - resultatrapport

Dokumentbeteckning: 2014:047

I denna rapport presenteras resultat från hastighetsundersökning för motorcykel (mc) år 2013. Undersökningen har genomförts under perioden maj till september. På 267 mätplatser runtom i Sverige har hastighetsmätningar genomförts. Varje mätplats har mätts under ett dygn. Samma mätplatser mättes även i hastighetsmätningen år 2012. I 2012 års undersökning, vilken var betydligt större än 2013 års undersökning, skattades hastighetsnivåer för olika fordonsklasser. 2013 års undersökning är dock inte en förlängning av 2012 års hastighetsundersökning utan ska ses som en fristående undersökning med det uttalade syftet att skatta utvecklingen av hastigheter (via ett index) för fordonsklassen mc. Dessutom skattas utvecklingen mellan åren 2012 och 2013 avseende andelen hastighetsöverträdare och andelen med mer än 5 km/tim i överträdelse (också med ett index).

Artikelnr: TV17637