Webbutik

MENY

Hastighetsundersökning 2020 - teknisk rapport

Dokumentbeteckning: 2020:266

Uppgifter om fordonshastigheter på vägnätet blir allt viktigare som underlag för Trafikverkets analyser och redovisningar. Verket har ett behov av att följa upp och redovisa hastighetsefterlevnaden och hastighetsutvecklingen på de statliga och kommunala vägnäten i landet. Information om hastighetsutveckling används exempelvis för strategiplanering, upp-följning, analys och utvärdering av generella trafiksäkerhetsåtgärder, vid beräkningar i emissionsmodeller inom miljöområdet samt för samhällsekonomisk transportanalys. Under 2020 har Trafikverket genomfört den tredje av tre nationella mätningar av fordons-hastigheter på statligt vägnät som planeras under perioden 2010 – 2020. I denna rapport beskrivs den metodik som använts i Hastighetsundersökningen 2020. Resultaten från undersökningen presenteras i en separat rapport. Utvärdering av målen presenteras i separata rapporter.
Artikelnr: TVD-68779

Under 2020 har Trafikverket genomfört den tredje av tre nationella mätningar av fordons-hastigheter på statligt vägnät som planeras under perioden 2010 – 2020. I denna rapport beskrivs den metodik som använts i Hastighetsundersökningen 2020. Resultaten från undersökningen presenteras i en separat rapport. Utvärdering av målen presenteras i separata rapporter.