Webbutik

MENY

Hastighetsindex mc 2018 – resultatrapport

Dokumentbeteckning: 2018:240

Trafikverket genomförde under perioden 15 maj - 30 september 2018 en undersökning av fordonshastigheter på de statliga vägarna med fokus på hastighetsparametrar för fordonsklassen motorcykel (mc). Även år 2017 genomfördes en motsvarande undersökning med fokus på hastighetsparametrar för mc. Undersökningarna 2017 och 2018 är en uppföljning av den rikstäckande hastighetsundersökning som genomfördes år 2016. Resultaten 2017 och 2018 baseras på ett slumpmässigt urval av 269 mätplatser som baseras på ett urval av vägsträckor med högt mc-flöde enligt 2016 års hastighetsundersökning. Resultaten 2018 baseras på observationer av drygt 18 300 mc vid de utvalda mätplatserna.
Artikelnr: TVD-33256