Webbutik

MENY

Hastighetsindex mc 2017 - resultatrapport

Dokumentbeteckning: 2018:032

Trafikverket genomförde under perioden 15 maj - 30 september 2017 en undersökning av fordonshastigheter på de statliga vägarna med fokus på hastighetsparametrar för fordonsklassen motorcykel (mc).

Undersökningen är en uppföljning av den rikstäckande hastighetsundersökningen som genomfördes år 2016. Resultaten baseras på ett slumpmässigt urval av 269 mätplatser som baseras på ett urval av vägsträckor med högt mc-flöde enligt 2016 års hastighets- undersökning. Resultaten baseras på observationer av drygt 16 800 mc vid de utvalda mätplatserna.
Artikelnr: TVD-15712