Webbutik

MENY

Hastighetsindex 2018 - årsrapport

Dokumentbeteckning: 2019:091

Trafikverket i Sverige har ett övergripande ansvar för trafiksäkerhetsfrågor på det svenska statliga vägnätet. En viktig del i det arbetet är uppföljning av fordonshastigheter.

I denna rapport redovisas ett hastighetsindex som speglar effekter av generella åtgärder för att sänka fordonshastigheter, t ex informationskampanjer eller höjda bötesbelopp. Däremot speglar inte hastighetsindexet effekter av lokala åtgärder som uppsättning av ATK - kameror eller byte av skyltad hastighet.
Artikelnr: TVD-41806