Webbutik

MENY

Haparandabanan slutrapport 2006–2013

Publikationen trycks upp vid beställning. Räkna med cirka åtta arbetsdagar för tryck och leverans. En avgift för porto tillkommer.

Dokumentbeteckning 2014:108

Haparandabanan är en internationellt viktig järnvägssträcka och den bedöms få stor strategisk betydelse för handelsutbytet i hela Barentsregionen.

Järnvägssträckan mellan Boden och Haparanda byggdes för drygt 100 år sedan. På grund av brister i banunderbyggnadens bärighet och den nedslitna banöverbyggnaden begränsades hastigheten under vissa delar av året till cirka 40 km/tim. Trafikeringskostnaderna var höga vilket hämmade trafiktillväxten. Järnvägsträckan saknade ett modernt signalsystem och var inte elektrifierad.

Mot bakgrund av detta genomförde Banverket (nuvarande Trafikverket) under åren 1999 och 2000 en förstudie för att utreda förutsättningarna för en ny kustnära järnväg mellan Kalix och Haparanda som ett alternativ till upprustning av befintlig järnväg Morjärv–Haparanda. Arbetet fortsatte sedan med en järnvägsutredning och Banverket beslöt 2005 att fortsätta med järnvägsplaner för en ny kustnära järnväg mellan Kalix och Haparanda. Sträckan tillåtlighetsprövades och regeringens godkännande kom i juni 2006 och arbetet fortsatte med järnvägsplaner, projektering och byggande.

År 2004 var också en förstudie klar för elektrifiering av den befintliga järnvägen mellan Boden–Morjärv–Kalix–Karlsborg. Beslutet blev att gå vidare med en elektrifiering, ny omformarstation i Kalix och bärighetsupprustning av banan samt byggande av nya mötesstationer för att klara det framtida trafikbehovet. Denna slutrapport beskriver händelser och erfarenheter från Järnvägsplaneskedet fram till trafikeringsstart.

Haparandabanan slutfilm 2006-2013
Filmen sammanfattar arbetet under 2006-2013 och är ca 3 minuter lång.
Länk till filmen på Youtube

Rapporten går att ladda ner i pdf-format. Filen är på 4,3 MB. En dialogruta där du får välja om du vill spara eller öppna filen öppnas när du klickar på länken nedan.
Artikelnr: POD000064
223,00 kr