Webbutik

MENY

Hantering av vägdikesmassor - råd och rekommendationer

Dokumentbeteckning: 2007:101

Särskilda rutiner krävs vid hantering av vägdikesmassor eftersom de kan innehålla föroreningar som annars riskerar att spridas. Det är också viktigt att veta vilka juridiska krav som gäller vid olika hanteringsalternativ. Publikationen innehåller råd för provtagning och analys av dikesmassors kvalitet och miljökriterier med riktvärden för att bedöma om massorna är lämpliga att återanvända. Här beskrivs också gällande lagstiftning som avser miljö-, natur- och kulturmiljö.
Artikelnr: TV000022