Webbutik

MENY

Hantering av uppgrävda massor - administrativa krav

Dokumentbeteckning: 2007:99

En publikation om miljöjuridik som reder ut begreppen och beskriver i vilka lägen uppgrävda massor är att betrakta som avfall, eller inte avfall, och vilka regler som ska beaktas i olika situationer. Råden riktar sig till projektledare och konsulter för planering av masshantering vid byggande, drift och underhåll av vägar.

Artikelnr: TV15484